PERS & MEDIA ACCREDITATIES
DOOR SPA SUMMER CLASSIC

ACCREDITATIES ZIJN GESLOTEN

SOORTEN ACCREDITATIE

√ Door het simpele feit van het aanvragen van een media accreditatie, is de begunstigde geïnformeerd en erkent dat onze organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig ongeval dat zou gebeuren op het circuit tijdens de bijeenkomst.

√ Hij verbindt zich ertoe de op het circuit geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

√ Geaccrediteerde personen hebben onder eigen verantwoordelijkheid en onder dekking van hun beroeps-/bedrijfs-/privé-verzekering toegang tot het circuit.

Er zij op gewezen dat accreditatie kan worden geweigerd indien het verzoek of de motivering niet goed gefundeerd lijkt te zijn.

Geschiktheid om pers en media accreditatie te verkrijgen voor de Spa Summer Classic 2022 meeting

Alleen erkenningen die aan de volgende drie criteria voldoen, zullen worden ontvangen en beoordeeld:

 • Een geldige persoonlijke verzekering voor te leggen die overeenstemt met de risico's verbonden aan de activiteit van fotograaf/journalist op een autocircuit

EN

 • Houder van een 2022 perskaart zijn

EN

 • Presenteer een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding Spa Summer Classic 2022
  Of, bij gebrek daaraan, noem de officiële media waarvoor u verantwoordelijk bent.
  Er zal voorrang worden gegeven aan journalisten/fotografen die in het bezit zijn van een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding van Spa Summer Classic 2022.

TOEGANG VERLEEND DOOR ACCREDITATIE

 • "Fotograaf" accreditatie geeft toegang tot de perszaal en elke geaccrediteerde fotograaf krijgt een genummerde kazuifel die toegang geeft tot de daarvoor bestemde zones langs het circuit, met uitzondering van de rode zones (zie veiligheidsbriefing).
 • "Journalist" accreditatie geeft toegang tot de perskamer en de pitstraat.
 • Elke geaccrediteerde zal een veiligheidsbriefing krijgen, met de te respecteren gedragscodes.

√ Door het simpele feit van het aanvragen van een media accreditatie, is de begunstigde geïnformeerd en erkent dat onze organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig ongeval dat zou gebeuren op het circuit tijdens de bijeenkomst.

√ Hij verbindt zich ertoe de op het circuit geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

√ Geaccrediteerde personen hebben onder eigen verantwoordelijkheid en onder dekking van hun beroeps-/bedrijfs-/privé-verzekering toegang tot het circuit.

Er zij op gewezen dat accreditatie kan worden geweigerd indien het verzoek of de motivering niet goed gefundeerd lijkt te zijn.

Wij kunnen geen rekening houden met verzoeken die op particuliere/persoonlijke basis zijn gedaan.

Gelieve één document per afdeling te sturen.
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u deze documenten per afzonderlijke e-mail sturen naar: media@roadbook.net

ROYALTY-FREE FOTO'S & GRAFISCHE BRONNEN

Legende : Spa Summer Classic – Spa, Cars & Sun
Royalty free foto's.
Credits : Michael Tragnée.

GESCHIKTHEID OM PERS EN MEDIA ACCREDITATIE TE VERKRIJGEN ALS PROFESSIONEEL FOTOGRAAF VOOR DE SPA SUMMER CLASSIC

Alleen erkenningen die aan de volgende drie criteria voldoen, zullen worden ontvangen en beoordeeld:

 • Een geldige persoonlijke verzekering voor te leggen die overeenstemt met de risico's verbonden aan de activiteit van fotograaf/journalist op een autocircuit

EN

 • Houder van een 2024 perskaart zijn

EN

 • Presenteer een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding van het meeting
  Of, bij gebrek daaraan, noem de officiële media waarvoor u verantwoordelijk bent.
  Er zal voorrang worden gegeven aan fotografen die in het bezit zijn van een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding van het meeting.

TOEGANG VERLEEND DOOR ACCREDITATIE

"Fotograaf" accreditatie geeft toegang tot de perszaal en elke geaccrediteerde fotograaf krijgt een genummerde kazuifel die toegang geeft tot de daarvoor bestemde zones langs het circuit, met uitzondering van de rode zones (zie veiligheidsbriefing).

Elke geaccrediteerde zal een veiligheidsbriefing krijgen, met de te respecteren gedragscodes.

√ Door het simpele feit van het aanvragen van een media accreditatie, is de begunstigde geïnformeerd en erkent dat onze organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig ongeval dat zou gebeuren op het circuit tijdens de bijeenkomst.

√ Hij verbindt zich ertoe de op het circuit geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

√ Geaccrediteerde personen hebben onder eigen verantwoordelijkheid en onder dekking van hun beroeps-/bedrijfs-/privé-verzekering toegang tot het circuit.

Er zij op gewezen dat accreditatie kan worden geweigerd indien het verzoek of de motivering niet goed gefundeerd lijkt te zijn.

Wij kunnen geen rekening houden met verzoeken die op particuliere/persoonlijke basis zijn gedaan.

In opdracht van een raceteam
Gelieve één document per afdeling te sturen.
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u deze documenten per afzonderlijke e-mail sturen naar: media@roadbook.net

GESCHIKTHEID OM PERS EN MEDIA ACCREDITATIE TE VERKRIJGEN ALS JOURNALIST VOOR DE SPA SUMMER CLASSIC

We moedigen aanvragers sterk aan om te voldoen aan de volgende drie criteria, die prioriteit krijgen bij het onderzoeken van aanvragen voor accreditatie:

 • Een geldige persoonlijke verzekering voor te leggen die overeenstemt met de risico's verbonden aan de activiteit van journalist op een autocircuit

EN

 • Houder van een 2024 perskaart zijn

EN

 • Presenteer een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding van het meeting
  Of, bij gebrek daaraan, noem de officiële media waarvoor u verantwoordelijk bent.
  Er zal voorrang worden gegeven aan journalisten die in het bezit zijn van een accreditatiebrief van een officiële media, met specifieke vermelding van het meeting.

TOEGANG VERLEEND DOOR ACCREDITATIE

"Journalist" accreditatie geeft toegang tot de perskamer en de pitstraat.

Elke geaccrediteerde zal een veiligheidsbriefing krijgen, met de te respecteren gedragscodes.

√ Door het simpele feit van het aanvragen van een media accreditatie, is de begunstigde geïnformeerd en erkent dat onze organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig ongeval dat zou gebeuren op het circuit tijdens de bijeenkomst.

√ Hij verbindt zich ertoe de op het circuit geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

√ Geaccrediteerde personen hebben onder eigen verantwoordelijkheid en onder dekking van hun beroeps-/bedrijfs-/privé-verzekering toegang tot het circuit.

Er zij op gewezen dat accreditatie kan worden geweigerd indien het verzoek of de motivering niet goed gefundeerd lijkt te zijn.

Wij kunnen geen rekening houden met verzoeken die op particuliere/persoonlijke basis zijn gedaan.

In opdracht van een raceteam
Gelieve één document per afdeling te sturen.
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u deze documenten per afzonderlijke e-mail sturen naar: media@roadbook.net

GESCHIKTHEID OM PERS EN MEDIA ACCREDITATIE TE VERKRIJGEN ALS ONAFHANKELIJKE MEDIA / CONTENT CREATORS / FREELANCE / SOCIALE MEDIA VOOR DE SPA SUMMER CLASSIC

Elke aanvraag zal door het persteam zorgvuldig worden bestudeerd om er zeker van te zijn dat deze serieus en relevant is.

Het is noodzakelijk om een geldige persoonlijke verzekering voor te leggen die overeenstemt met de risico's verbonden aan de activiteit van als Onafhankelijke Media / Content Creator / Freelancer / Sociale Media op een autocircuit.

√ Door het simpele feit van het aanvragen van een media accreditatie, is de begunstigde geïnformeerd en erkent dat onze organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig ongeval dat zou gebeuren op het circuit tijdens de bijeenkomst.

√ Hij verbindt zich ertoe de op het circuit geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

√ Geaccrediteerde personen hebben onder eigen verantwoordelijkheid en onder dekking van hun beroeps-/bedrijfs-/privé-verzekering toegang tot het circuit.

Elke geaccrediteerde zal een veiligheidsbriefing krijgen, met de te respecteren gedragscodes.

Er zij op gewezen dat accreditatie kan worden geweigerd indien het verzoek of de motivering niet goed gefundeerd lijkt te zijn.

In opdracht van een raceteam
Gelieve één document per afdeling te sturen.
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u deze documenten per afzonderlijke e-mail sturen naar: media@roadbook.net