Toestemming voor radiocommunicatie

Officiële mededeling van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Alle gebruikers van radiocommunicatie-apparatuur zijn verplicht in het bezit te zijn van een toelating om hun apparatuur te gebruiken op het circuit van Spa-Francorchamps tijdens de meeting van de Spa Summer Classic.

De controles worden uitgevoerd door het BIPT in Spa-Francorchamps en kunnen, in geval van niet-naleving van de wetgeving, leiden tot een gerechtelijke procedure en inbeslagname van radioapparatuur.

Het is dus absoluut noodzakelijk de vereiste vergunningen aan te vragen via de website van het BIPT..

Lees ook : https://www.ibpt.be/consommateurs/evenements

Het BIPT wijst er ook op dat de gebruikte apparatuur in overeenstemming moet zijn met de regelgeving.

Naar verluidt leveren sommige bedrijven materiaal dat niet aan de eisen voldoet. Een van de voorwaarden voor apparatuur die aan de eisen voldoet, is dat zij voorzien is van het
CE marking.

Om het gekscherend uit te drukken: de CE-markering mag niet worden verward met de "China Export"-markering: materiaal dat niet aan de eisen voldoet, wordt door het BIPT in beslag genomen.